NETRADICINIŲ INTEGRUOTŲ PAMOKŲ DIENA

sausio13-

„KRAUJU APLAISTYTA ŽEMĖ“

 

Centro mokiniai prisijungė prie įvairių sausio 13 – osios renginių. Iš ankstaus ryto (per pirmąsias 3 pamokas)  vaikinai, lydimi mokytojų  J. Sereikienės ir V. Strelčiūnienės išvyko į Lietuvos Šaulių sąjungos Panevėžio V-osios rinktinės, Biržų I-osios kuopos būstinę. Kapitonas Modestas Lapėnas svečių jau laukė.  Jis supažindino su savanorių tarnyba ir priėmimo sąlygomis. Mokiniai žiūrėjo trumpus dokumentinius filmukus apie savanorių kasdienybę. 

Skaityti toliau… »

Gyvi mūsų širdyse

1Vaikų socializacijos centras ,,Širvėna‘‘ minėjo tragiškų Sausio 13-osios įvykių 26 –ąsias metines ir Laisvės gynėjų dieną. Parengti stendiniai pranešimai priminė apie Sausio 13-ąją patirtus išgyvenimus. Penktadienio rytą dalyvavome pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Prie langų buvo uždegtos atminimo žvakutės žuvusiems kaip amžinos šviesos, vilties ženklas. Centro bibliotekoje vyko pilietiškumo užsiėmimai. Bibliotekininkė B.Pavilonienė mokiniams parengė knygų, plakatų, piešinių parodą ,, Sausio 13-oji‘‘. Bibliotekoje mokiniai šia tema stebėjo ir aptarė dokumentinį filmą.

Skaityti toliau… »

Kalėdiniai renginiai centre

k1

Besibaigiantys 2016 metai buvo kupini įdomių veiklų centre žiemos atostogoms likusiems vaikinams. Kūčių vakarą vaikinai sėdo prie Kūčių stalo. Po bendros maldos kartu su auklėtoja Rita ir sargu Mindaugu  laužė kalėdaitį,  linkėdami vieni kitiems ramybės. Kilo klausimas – o kam tas kalėdaitis? Buvo aptartos Kūčių tradicijos, kokie patiekalai patiekiami ant Kūčių stalo. Ačiū virėjai Linai už paruoštą šventinį stalą ir patiekalą, kurio galima paskanauti tik kartą per metus – aguonų pieną. Po šventinės vakarienės, kaip ir priklauso Kūčių vakarą, būrėmės – ką pamatysime išlieję vašką, porinis ar ne kūčiukų skaičius. Visiems buvo nekantru sužinoti, kokios perspektyvos laukia ateityje ir kaip sužinoti, kuo vardu bus ta vienintelė.  Dar ilgai vakarojome grupėje gerdami arbatą. Tačiau reikėjo eiti miegoti, nes laukė šventiška ir pilna netikėtumų Kalėdų diena.

Skaityti toliau… »

Kalėdinė labdaros akcija ,,Ieškom žodžių gerų‘‘

1

Gruodžio 22 d. vaikų socializacijos centro ,,Širvėna‘‘ bendruomenė prisidėjo prie labdaros akcijos ,,Ieškom žodžių gerų‘‘. Apsilankėme Šv. Pauliečio Biržų Parapijos Globos Namuose, pasidalinome šventine nuotaika bei sielos ir šventinio stalo turtais.

Padėkos vakaras ,,Pasidalinkim kaip duona šiluma širdies‘‘

1

Gruodžio 20 d. centre vyko padėkos vakaras ,,Pasidalinkim kaip duona šiluma širdies‘‘. Vakaro svečiai – Biržų technologijų ir verslo mokymo centro, Vabalninko skyriaus bei  Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos ateitininkės, kurias atlydėjo  Sigutė Sakalauskienė bei kiti pedagogai. Ateitininkės deklamavo, dainavo, šoko, organizavo žaidimus. Renginio metu padėkojome bendruomenės nariams už praeinančių  metų  gerus darbus,  mokiniams – už gerą mokymąsi, aktyvų dalyvavimą grupės/būrelio  ugdomojoje veikloje.

Skaityti toliau… »

NETRADICINIŲ INTEGRUOTŲ PAMOKŲ DIENA „KALĖDINĖS TRADICIJOS LIETUVOJE IR PASAULYJE“

img_936

Gruodžio 15 dieną  Centre tęsėme integruotų pamokų ciklą. Artėja Kalėdos…. Šią dieną mokiniai ir mokytojos skyrė dar kartą prisiminti, aptarti švenčių tradicijas. Per pirmąsias dvi  pamokas, mokiniai, padedami lietuvių kalbos ir istorijos mokytojų, diskutavo šia tema, dėliojo kalėdinius paveikslėlius, prisiminė kalėdinius eilėračius ir dainas. Buvo smagu iš pabirusių žodžių sudėti visiems gerai žinomą eilėraštį „Eglutė skarota“. Mokinių ir mokytojų sutarimu  nuspręsta papuošti mokyklos foje. Abi klasės nupiešė ir iškirpo po didelę Kalėdų senelio kepurę.  

Skaityti toliau… »